Header image
header image 2
 
 

 
 

Kurayfat kialakulása

Hazai története

Szimbólumai

 

A Kurayfat Kempo kialakulása


 A Kurayfat Kempo egy ősi alapokon nyugvó a mai kor elvárásainak  megfelelő harcművészeti stílus. Eredete, mint minden más ősi harcművészeti  stílusnak, Indiába majd később Kínába vezethető vissza. A Shaolin kolostor  lerombolása után a megmenekült szerzetesek egy csoportja Japánba azon  belül  Okinawa szigetére menekült. Az itt oktatott önvédelmi rendszer párosult  a japán emberek mentalitásával, mozgáskultúrájával és kialakult három  nagyobb irányzat, a déli befolyású Naha-te, az északi befolyású Shuri-te, és a sziget közepén a Tomari-te. A Naha-te irányzatra a körkörös mozgások, mély  stabil állások, alacsony rúgások, hosszú blokkok és kis küzdőtávolság volt a jellemző, még a Shuri-te irányzatra a magas állások, rúgások, rövid blokkok  és a nagy küzdőtávolság volt a jellemző, a Tomari-te irányzatot a köztes  megoldások jellemezték. Az 1800-as évek elején Chan Hang Vei nevű idős  kínai mester is Okinawa szigetén talált menedéket. Egy kereskedő családhoz  került, akik befogadták, és munkát adtak neki. A család fejét Hironori Akuru- nak hívták. Hironori már akkoriban elismert mestere volt a Shorin-ryu stílushoz tartozó északi Shuri-te irányzatnak. Sokszor látta, hogy Chan Hang  Vei gyakorol. Tetszett neki a dinamizmus, a támadás előli gyors kitérések és  az azonnali visszatámadások. Megkérte Chan Hang Vei-t, hogy tanítsa.
Rövid idő elteltével a két mester összebarátkozott és elkezdtek a két különböző stílusból egy összetett stílust létrehozni. Pár évvel később Chan  Hang Vei meghalt. Hironori az addig kidolgozott elemeket elkezdte oktatni a  tanítványainak. Hironori tanítványai nem voltak hívei a változtatásoknak, így  elhagyták mesterüket. Egy fiatal tanítvány azonban lelkesen vette az  akadályokat és örömmel tanulta az újszerű mozgásanyagot. Ő volt Soke  Sukiro Tanaka. Sukiro mestere volt a déli Naha-te irányzatnak, de amikor  megismerkedett Hirinori-val áttért az Ő irányzatára. Hironori-t megviselte,  hogy tanítványai elhagyták, így nemsokára átadta a tanítást Sukiro-nak. Ő  lelkesen fogott bele a tanításba és a kialakított rendszert kiegészítette az általa  tanultakkal és a különböző dobás-földharc elemekkel plusz az akkor  használatos fegyverekkel. Rendszerezte, leírta a mozgásanyagot és új nevet is adott a stílusnak. A névválasztás a következő képen alakult. Tudni kell, hogy Japánban két fő vallás élt akkor a Shintoista és a Buddhista. Lévén, hogy Chan Hang Vei mester Buddhista volt és kínai, így Soke Tanaka, Buddha kínai nevét adta a stílus második szótagjául. Hogy Hironori mestert is megtisztelje, így egy reá jellemző nevet is szeretett volna kitalálni. A mester a  nap legnagyobb részét és az edzéseket is mindig fekete színű kimonó-ban  töltötte, vezette. Ezért Soke Tanaka mester a fekete szó japán megfelelőjét  adta a stílus első szótagjának. Így alakult ki a Fekete Buddha ökölharc iskola,  azaz a KURAY FAT KEMPO RYU. Az évek során az első két szó  egybeíródott és így terjedt tovább a világban.

  Sensei Farkas Gergely

 

 

 

 
 
 
 
           
>